Leiding geven bij ‘gedoe’

Kijken door de systemische bril

De systeembril helpt je om snel te doorzien wat er in samenwerking gebeurt. En, belangrijker, wat de mogelijkheden zijn om problemen in de samenwerking aan te pakken. Je leert patronen zien en daarmee ontdek je nieuwe mogelijkheden om die te doorbreken. Zodat je, parafraserend op Einstein “stopt met doen wat je altijd deed, zodat je niet meer krijgt wat je altijd kreeg”. Voor leidinggevenden, hr-professionals, trainers, adviseurs en therapeuten is het een verrijkend instrument, een extra paar ogen. Om teams te helpen ontdekken waar zij zichzelf vastzetten en wat ze kunnen doen om daar uit te stappen.