Ons verhaal

Het het begon

MaMaJoJo is een kwartet enthousiaste professionals dat elkaar in het werk heeft leren kennen. Door het toeval bij elkaar gebracht werd al snel de kracht van onze onderlinge samenwerking zichtbaar. Dat smaakte naar meer en onze eerste ontmoeting is alweer een aantal jaren geleden. Inmiddels hebben we samen mooie projecten gedaan en is er een helder profiel van onze toegevoegde waarde ontstaan.

Onze missie

Hoe wij werken

Neem contact met ons op

MaMaJoJo begon met de opdracht om een compact MD-programma te ontwikkelen voor een ziekenhuisorganisatie. Werkenderwijs werden onze kernwaarden zichtbaar:

Wij brengen verlichting in teams, dat is onze centrale drijfveer. Wij werken gelijkwaardig met onze deelnemers, voeden de hoop en het optimisme en vergroten de eigen regie. Dat doen we in een veilige sfeer die gekenmerkt wordt door rust en structuur.  Zo werken we aan concrete verbetering in korte, impactvolle workshops.

Dat dit lukt, blijkt uit de terugloop van de inzet van teamcoaches in de organisatie. Leidinggevenden waren na het programma veel beter in staat om teamproblemen zelfstandig op te lossen.

MaMaJoJo werkt bij voorkeur in de zorg en kijkt met de systeembril naar problemen in het werk. Dat betekent in de eerste plaats dat we kijken naar wat er tússen mensen gebeurt, in plaats van wat er ín mensen gebeurt. We leren hoe je de dynamiek tussen mensen in kaart kunt brengen om die zo beter te kunnen “verstaan”. Als je begrijpt waarom de dingen gaan zoals ze gaan, zie je ook veel scherper wat je kunt doen om patronen te veranderen. Om vervolgens met kleine precieze interventies een duurzame beweging in gang te kunnen zetten. Het blijft niet alleen bij analyse en inzicht. Het nieuwe gedrag van de leidinggevende oefenen we concreet met een trainingsacteur. Zo verdiepen we het inzicht en vergroten het handelingsperspectief.

Daar waar druk staat op professionals, leidinggevenden en teams biedt MaMaJoJo een plek waar je veerkracht, persoonlijk leiderschap en eigen wijsheid herontdekt. Het is zoals onze deelnemers vertellen:  

De ervaren druk wordt minder en je perspectief verruimt. Je ziet nieuwe ‘lichtpuntjes’ en zet zelf stappen in de richting die jou past.’