Intervisie

Intervisie is een actieve en leuke vorm van leren samen met collega’s. De dagelijkse praktijk is het vertrekpunt. Door dingen die je dagelijks bezig houden methodisch te bespreken ontdek je nieuwe oplossingen en perspectieven. 

Intervisie vanuit waardering en een oplossingsgericht perspectief  

De focus ligt op een blik vooruit en het zichtbaar maken van sterke kanten. En hoe je deze in kunt zetten bij het oplossen van problemen die je tegenkomt in de praktijk.

Behalve een blik vooruit, werp je ook vooral een blik naar binnen. Om te kunnen reflecteren is ontspanning van het brein belangrijk. Daarom is er aandacht voor een fijne en comfortabele omgeving en begeleiding vanuit waardering. Dit werkt positief op het ervaren van veiligheid en het vertrouwen dat je zelf heel goed in staat bent om passende oplossingen te bedenken.

Intervisie voor jouw team?

Voordat we intervisie starten kom ik langs voor een kennismaking en intake. We bespreken hoe intervisie kan bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemers, het team en de organisatie. En wat de wensen en mogelijkheden zijn. Wanneer er actuele thema’s spelen in de organisatie kan de intervisie ook themagericht ingezet worden.

Aan de intervisiebijeenkomsten kunnen 6 tot 8 deelnemers meedoen per begeleider. Voor de locatie is het belangrijk dat deze comfortabel is. Dat betekent voldoende ruimte, oog voor sfeer, daglicht, frisse lucht en toegang tot koffie, thee en water. 

Tijdens de intervisiebijeenkomst besteden we tijd en aandacht aan het oefenen en ervaren van een paar basisprincipes die we meenemen tijdens het methodisch bespreken van casuïstiek. Daardoor verdiept het gesprek al snel in een veilige sfeer.

Tot slot kom ik langs voor een evaluatiegesprek. Wat heeft de intervisie merkbaar gebracht?  Hoe heeft het bijgedragen aan de ontwikkeling van de deelnemers en welk merkbaar effect zien we in het team en de organisatie?  

Heb je vragen of wil je kennis maken? Neem vrijblijvend contact op.